3. Judicature

Шүүх

● Гал илрүүлэх

Галын цэгийг илрүүлэх нэгдсэн алгоритм нь гол хэсэгт гарч болзошгүй гал/тамхи татахаас сэргийлж, хянаж байдаг

● Ухаалаг периметрийн хамгаалалт

Суурилуулсан ухаалаг шинжилгээний алгоритм нь харанхуй, цаг агаарын таагүй байдлаас үл хамааран 7 × 24 мониторинг хийх боломжийг олгодог.Хүрээлэн буй орчны нөлөөллөөс үүдэлтэй хуурамч дохиоллыг өндөр нарийвчлалтайгаар арилгадаг

● Эрт сэрэмжлүүлэг

Хүмүүсийн урсгал ихтэй гол бүс/хаалганы контактгүй температурыг шалгах нь замын хөдөлгөөний өндөр үр ашгийг баталгаажуулдаг.

 

3.1 Judicature
3.2 Judicature