1. Intelligent Traffic

Ухаалаг замын хөдөлгөөн

● Бүтэн өдөр, цаг агаар

Цаг агаарын эрс тэс нөхцөлд (бороо, манан, цас, элс, тоос шороо) найдвартай.

● Температурын хэмжилт

Бодит цагийн температурыг хэмжиж, төмөр зам/зам дагуух дамжуулах шугамд эрт анхааруулга өгөх

● Үр дүнтэй хамгаалалт

Хонгил дахь гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, шүүрэлт илрүүлэх

● Патентлагдсан алгоритм

Илүү өргөн хүрээг хэмжихийн тулд ухаалаг шинжилгээний алгоритмыг суурилуулсан

1.1 Intelligent Traffic
1.2 Intelligent Traffic
1.3 Intelligent Traffic
1.4 Intelligent Traffic