4. Intelligent Building

Ухаалаг барилга

● Утаа илрүүлэх, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх

Гол газруудад гал түймэр/тамхины хяналт нь галын ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд урьдчилан сэрэмжлүүлдэг

● IoT алсын удирдлага

Аюулгүй байдлын болзошгүй аюулыг цаг тухайд нь арилгахын тулд аюулын талаар түргэн сэрэмжлүүлэх

● Аюулгүй байдал ба урьдчилан сэргийлэх

Хил дамнасан/бүс нутгийн илрүүлэлт, холболтын дохиолол зэрэг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсронгуй болгосон

 

4.1 Intelligent Building.jpg
4.2 Intelligent Building.jpg