5. Energy Manufacturing

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл

● Температурын нарийвчлалыг хэмжих

Температурын хэмжилтийн нарийвчлал нь ±2°C хүртэл өргөн хүрээтэй, үйлдвэрлэлийн болон эрчим хүчний дизайнд хамаарах боломжтой

● Ухаалаг шинжилгээ

Хоёр спектрийн зураг, температурын өөрчлөлт дээр суурилсан зураг, температур зэрэг янз бүрийн өгөгдөлд олон хэмжээст шинжилгээ хийсэн.

● Ухаалаг температурын тайлан

Мэдээллийн тайлангийн дэлгэрэнгүй, тодорхой танилцуулга.Бичлэг хийх, хянахад тохиромжтой, экспортыг дэмжсэн тайлан

● Функциональ горимууд

Цэг, шугам, талбайн температурын хэмжилт Бүтэн дэлгэцийн температурын харьцуулалт, гарын авлагын тохируулгын хэмнэлт, энгийн ажиллагаа

● Урьдчилсан анхааруулга

24 цагийн онлайн дохиолол нь алдагдлыг бууруулахын тулд эрт сэрэмжлүүлэх боломжийг олгодог

5.1 Energy Manufacturing
5.2 Energy Manufacturing